jgkancelaria

Sprawy gospodarcze

Kancelaria zajmuje się obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego w następującym zakresie:

Wybór właściwej formy działalności:

Pomagamy przedsiębiorcom wybrać właściwą formę prowadzonej działalności w zależności od aspektów podatkowych, organizacyjnych czy też dotyczących ograniczenia odpowiedzialności osób prowadzących działalność.

Compliance

Świadczymy usługi dotyczące szeroko rozumianego compliance (Rozporządzenie RODO, ustawa AML,
Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, Ordynacja podatkowa, Ochrona konkurencji i konsumentów).
Monitorujemy przepisy prawne (polskie oraz unijne) mające istotne znaczenie dla naszych klientów,
aby zapewnić im zgodność działania z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Opiniowanie i sporządzania umów

Przygotowujemy treści umów oraz zajmujemy się ich weryfikacją. Oferujemy  pomoc w negocjacjach najlepszych warunków umowy.

Windykacja

Zajmiemy się całym procesem odzyskania należności: