jgkancelaria

Lawyer is currently shaking hands with the client about the success in resolving the case.

Sprawy gospodarcze

Kancelaria zajmuje się obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego w pełnym zakresie (umowy, dokumenty korporacyjne, reprezentacja przed KRS). Świadczymy usługi dotyczące szeroko rozumianego compliance. Opiniujemy oraz sporządzamy umowy.

Justice Scales, gavel and books on light background

Spory sądowe

Prowadzimy sprawy sądowe dotyczące spraw pracowniczych, dotyczące zapłaty należnego wynagrodzenia z tytułu robót budowlanych, dotyczące roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych, jak również sprawy karne oraz sądowo-administracyjne.

high speed railway platform

Transport kolejowy

Świadczymy kompleksowe usługi na rzecz podmiotów działających w branży kolejowej. Doradzamy w zakresie zagadnień związanych z interoperacyjnością systemu kolei. Pomagamy firmom uzyskać stosowne uprawnienia wynikające z ustawy o transporcie kolejowym.

Closeup pen and blur background of computer on table in office.

Prawo podatkowe

Zajmujemy się bieżącym doradztwem podatkowym. Doradzamy przy wyborze właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej z punktu widzenia obciążeń podatkowych. Sporządzamy dokumentację cen transferowych oraz doradzamy w zakresie zagadnień związanych z cenami transferowymi.

Business woman and lawyers discussing and using digital tablet  on wooden desk in office. Law, legal services, advice, Justice concept.

German desk

Doradzamy niemieckim inwestorom w zakresie możliwości wejścia na polski rynek w szczególności w zakresie przepisów dotyczących transportu kolejowego. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw niemieckich przedsiębiorców przed polskimi sądami oraz organami administracji publicznej.