jgkancelaria

Publikacje naszej Kancelarii

ESTOŃSKI CIT

To idealne rozwiązanie dla rodzinnych spółek, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne. W systemie Estońskiego CIT nie płacisz co miesięcznych zaliczek, a opodatkowanie dochodu (zarówno spółki jak i wspólników) następuje dopiero z chwilą wypłaty dywidendy. Co również istotne – efektywna stawka podwójnego opodatkowania jest niższa niż w przypadku klasycznego CIT.

 

ILE KOSZTUJE SPRAWA SĄDOWA I EGZEKUCJA?

Generalnie wysokość kosztów sądowych i egzekucyjnych zależy od wartości przedmiotu sporu (w.p.s.) – czyli kwoty, której zapłaty domagasz się od dłużnika.

 

Jak to wygląda w praktyce przedstawię na przykładzie wartości przedmiotu sporu w wysokości 3.000 zł. Najpierw koszty sprawy sądowej i egzekucyjnej przedstawię z perspektywy powoda – czyli tego kto dochodzi roszczenia przed sądem. Następnie przedstawię te koszty również z perspektywy pozwanego (aby uświadomić Tobie czy warto nie płacić za fakturę i czekać na zajecie konta przez komornika).

PROGRESYWNY, LINIOWY CZY RYCZAŁT

 

Wprowadzony na początku tego roku Polski Ład spowodował, że część przedsiębiorców zaczęła się zastanawiać nad zmianą formy opodatkowania. Generalnie dla niektórych bardziej opłacalne stało się np. przejście z liniowego na skalę (podatek progresywny) lub przejście ze skali na ryczałt. Wybór taki dokonywany był do 20 lutego. Księgowi, doradcy podatkowi oraz sami przedsiębiorcy dokonywali na początku roku stosownych analiz w celu wyboru najoptymalniejszej formy opodatkowania. Obecnie trwają zmiany w Polskim Ładzie, które wymuszą na przedsiębiorcach ponowną analizę opłacalności skali, liniowego czy też ryczałtu. Planowane w połowie tego roku obniżenie pierwszej skali podatkowej z 17% do 12% na pewno zadziała na korzyść skali (podatku progresywnego). Sporo będzie sytuacji, w których ktoś na początku tego roku wybrał ryczałt, a teraz będzie chciał np. wrócić do opodatkowania według skali.

POLSKI ŁAD 2.0 - KOLEJNE ZMIANY OD WAKACJI

 

W połowie tego roku nastąpią zmiany podatkowe, które skomplikują trochę życie przedsiębiorców (w zasadzie ich księgowym czy też doradcom podatkowym, którzy zajmują się ich rozliczeniami). Generalnie cały zamęt spowodowany zostanie tym, że w ramach podatku progresywnego obniżeniu ulegnie pierwsza skala podatkowa z 17 do 12%. Zmiana, która wejdzie w życie w połowie tego roku spowoduje chęć przejścia części liniowców i ryczałtowców na zasady ogólne (opodatkowanie według skali).