jgkancelaria

Progresywny, liniowy czy ryczałt

 

Wprowadzony na początku tego roku Polski Ład spowodował, że część przedsiębiorców zaczęła się zastanawiać nad zmianą formy opodatkowania. Generalnie dla niektórych bardziej opłacalne stało się np. przejście z liniowego na skalę (podatek progresywny) lub przejście ze skali na ryczałt. Wybór taki dokonywany był do 20 lutego. Księgowi, doradcy podatkowi oraz sami przedsiębiorcy dokonywali na początku roku stosownych analiz w celu wyboru najoptymalniejszej formy opodatkowania. Obecnie trwają zmiany w Polskim Ładzie, które wymuszą na przedsiębiorcach ponowną analizę opłacalności skali, liniowego czy też ryczałtu. Planowane w połowie tego roku obniżenie pierwszej skali podatkowej z 17% do 12% na pewno zadziała na korzyść skali (podatku progresywnego). Sporo będzie sytuacji, w których ktoś na początku tego roku wybrał ryczałt, a teraz będzie chciał np. wrócić do opodatkowania według skali.

 

Progresywny (skala)

 

Zasadą jest opodatkowanie naszych dochodów podatkiem progresywnym według skali. Do dochodu (*ściślej podstawy opodatkowania – tj. dochód pomniejszony o składki ZUS) w wysokości 120 tyś zł (przed Polskim Ładem był to próg 85 tyś zł) zastosowanie ma stawka 17%. Powyżej tego progu, dochód* opodatkowany jest stawką 32%. W opodatkowaniu według skali występuje również tzw. kwota wolna od podatku (obecnie to 30 tyś zł), która nie występuje w opodatkowaniu liniowym.

 

Niestety od tego roku nie odliczamy od podatku składki zdrowotnej (9% dochodu w przypadku opodatkowania według skali). Brak odliczalności tej składki powoduje, że wiele osób na etacie odczuło tę zmianę otrzymując niższą pensje na rękę (spowodowane jest to rozbiciem w przypadku etatowców kwoty wolnej od podatku na 12 miesięcy).

 

Podatek progresywny na pewno należy rekomendować przedsiębiorcom osiągającym roczne dochody* w wysokości ok. 150 tyś zł. Planowane obniżenie stawki podatku z 17% na 12% niewątpliwie przyczyni się do wzrostu zainteresowania tą formą opodatkowania. Najwięcej skorzystają Ci którzy osiągają roczne dochody* w „okolicach” pierwszego progu podatkowego (czyli 120 tyś zł).

 

Liniowy

 

Poza opodatkowaniem według skali progresywnej, w ustawie o PIT, przewidziane zostało opodatkowanie podatkiem liniowym 19%, który zarezerwowany jest jednak tylko dla osób prowadzących działalność gospodarczą. „Przejść” na liniowy można co do zasady najpóźniej do 20 lutego danego roku. Do tej pory progiem opłacalności przejścia na liniowy był roczny dochód w wysokości ok. 100 tyś zł. Obecnie ta granica uległa przesunięciu do ok. 150 tyś zł (wynika to ze zwiększonej kwoty wolnej od opodatkowania i przesunięcia pierwszego progu skali podatkowej).

 

Co bardzo istotne, przed ewentualnym wyborem liniowego opodatkowania należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

·        czy istnieje możliwość wspólnego opodatkowania z małżonkiem (ma to znaczenie o ile małżonek nie osiąga w ogóle dochodów lub osiąga bardzo niskie dochody).

·        czy istnieje możliwość skorzystania z ulgi na dziecko, z której np. nie skorzysta drugi małżonek (odliczenia te są znaczne w przypadku posiadania 3 lub większej liczby dzieci).

 

Kwestie te mogą w sposób istotny przesunąć próg opłacalności przejścia na liniowy.

 

Liniowcy póki co też nie mogą odliczyć od podatku składki zdrowotnej, która w ich przypadku jest jednak niższa (4,9% dochodu). Planowane zmiany w Polskim Ładzie mają jednak umożliwić liniowcom częściowe odliczenie składki zdrowotnej.

 

Ryczałt

 

Na początku tego roku wielu przedsiębiorców zaczęło rozważać przejście na ryczałt (w zasadzie wielu z nich przeszło na ryczałt). Spowodowane to było korzystnym sposobem naliczania składki zdrowotnej w przypadku tej formy opodatkowania. W przypadku podatku progresywnego czy liniowego składka zdrowotna liczona jest od dochodu (9% lub 4,9% dochodu). W przypadku ryczałtu płacimy stałą stawkę składki zdrowotnej (czyli podobnie jak przed wejściem Polskiego Ładu w każdej prowadzonej działalności gospodarczej).

 

Do przychodu w wysokości 60 tyś zł w skali roku składka zdrowotna wynosi 336 zł miesięcznie. Do przychodu w wysokości 300 tyś zł w skali roku składka zdrowotna wynosi 560 zł miesięcznie. Powyżej przychodu w wysokości 300 tyś zł w skali roku składka zdrowotna wynosi 1008 zł miesięcznie.

 

Wysokość stawek ryczałtu jest zróżnicowana i wynosi od 2 do 17%.

 

Ważne jest to, że w odróżnieniu od skali czy liniowego w ryczałcie opodatkowany jest przychód, a nie dochód. Jeżeli w działalności mamy wysokie koszty jej prowadzenia to ryczałt nie będzie się nam opłacał. Jeżeli natomiast prowadzimy dzielność np. edukacyjną lub informatyczną, gdzie nasze koszty są znikome, wtedy należy rozważyć wybór tej formy opodatkowania.