jgkancelaria

Transport kolejowy

Świadczymy kompleksowe usługi na rzecz podmiotów działających w branży kolejowej. Posiadamy 10 letnie doświadczenie w procesie certyfikacji produktów kolejowych. Doradzamy w zakresie zagadnień związanych z interoperacyjnością systemu kolei. Pomagamy firmom uzyskać stosowne uprawnienia wynikające z ustawy o transporcie kolejowym.

Zakres pomocy prawnej obejmuje postępowania prowadzone przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego oraz działania podejmowane przed PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie: