jgkancelaria

Jakub Gołębiewski

Języki

Posługuje się biegle językiem niemieckim oraz angielskim.

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy od 2018 r. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z podatkami dochodowymi, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji podatkowej w kontekście formy prowadzonej działalności i zatrudnienia. Specjalista z zakresu problematyki cen transferowych i transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Radca prawny

Radca prawny od 2013 r. Od 10 lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z transportem kolejowym. Posiada bogate doświadczenie w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego (w tym m. in. uzyskanie licencji przewoźnika, uzyskanie świadectw dopuszczenia do eksploatacji, rejestracja pojazdów kolejowych, uzyskanie świadectw bezpieczeństwa, postępowania kontrolne). W ramach swojej praktyki doradza podmiotom w zakresie zagadnień związanych z wymogami dotyczącymi interoperacyjności systemu kolei (TSI).

Prowadzenie szkoleń

Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z cen transferowych i praktycznych aspektów związanych ze sporządzaniem dokumentacji podatkowej. Prowadził również szkolenia dotyczące zawierania umów handlowych i skutecznej windykacji należności. Prowadził liczne sprawy sądowe dotyczące m.in. naruszenia dóbr osobistych, zniesławienia, czynów nieuczciwej konkurencji (naśladownictwo wyrobów), działanie na szkodę wierzyciela.

 

Andrzej Wesołek

Języki

Posługuje się językami angielskim, rosyjskim oraz niemieckim.

 

 

Pełnomocnik:

Występuje jako pełnomocnik w sprawach cywilnych, rodzinnych i jako obrońca w sprawach karnych i karnych skarbowych.

Adwokat

Od 2007 r. członek Pomorskiej Izby Adwokackiej. Specjalizuje się w prawie cywilnym, karnym, gospodarczym, budowlanym i prawie zamówień publicznych. Posiada bogate doświadczenie w reprezentacji podmiotów gospodarczych krajowych i zagranicznych przed Sądami powszechnymi jak również przed  Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie.

 

Reprezentuje:

Reprezentuje klientów w sporach z bankami – m in.  Kredyty Walutowe. Reprezentuje osoby fizyczne i podmioty gospodarcze w procesie upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Reprezentuje wykonawcę w procesie udzielania  zamówień publicznych. Prowadzi bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw jak również świadczy usługi na rzecz osób fizycznych.

Współpracuje z adwokatami z Litwy, Ukrainy, Azerbejdżanu i Włoch.