jgkancelaria

Polski Ład 2.0 - kolejne zmiany od wakacji

 

W połowie tego roku nastąpią zmiany podatkowe, które skomplikują trochę życie przedsiębiorców (w zasadzie ich księgowym czy też doradcom podatkowym, którzy zajmują się ich rozliczeniami). Generalnie cały zamęt spowodowany zostanie tym, że w ramach podatku progresywnego obniżeniu ulegnie pierwsza skala podatkowa z 17 do 12%. Zmiana, która wejdzie w życie w połowie tego roku spowoduje chęć przejścia części liniowców i ryczałtowców na zasady ogólne (opodatkowanie według skali).

Przypomnę, że co do zasady przedsiębiorcy korzystają z trzech form opodatkowania:

1) podatek progresywny (opodatkowanie według skali) – stawki 12 i 32%

2) podatek liniowy (stała stawka niezależnie od wysokości dochodu) – stawka 19%

3) ryczałt (w przeciwieństwie do dwóch pierwszych form opodatkowany jest tu przychód a nie dochód) – stawki od 2 do 17%.

 

Możliwość zmiany w ciągu roku tylko na zasady ogólne

 

I teraz pierwsza ważna informacja: ryczałtowcy i liniowcy mogą dokonać zmiany wybranej pierwotnie formy opodatkowania na ten rok, ale tylko na zasady ogólne (według skali). Nie można w trakcie tego roku zmienić ryczałtu na liniowy czy liniowego na ryczałt. Natomiast przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych (według skali) nie mogą w trakcie tego roku w ogóle dokonać zmiany na ryczałt czy też liniowy.

 

W jaki sposób zadeklarować chęć zmiany na opodatkowanie według skali?

 

Zmiana z linowego na opodatkowanie według skali

 

Liniowcy chęć opodatkowania swoich dochodów z 2022 r. według skali (a nie stawką liniową) wyrażą składając zeznanie podatkowe za 2022 r. (składając po prostu PIT-36 zamiast PIT-36L do 30 kwietnia 2023 r.). Do tego dnia (30 kwietnia 2023 r.) w zasadzie liniowcy nie muszą składać żadnego oświadczenia czy też informacji do Urzędu Skarbowego, że chcą dochody z 2022 r. opodatkować według skali. Nawet zaliczki na podatek w tym roku liniowcy (którzy chcą ten rok opodatkować według skali) mają uiszczać według zasad obowiązujących dla podatku liniowego. Zaliczki te podatnicy wykażą w zeznaniu PIT-36 bez konieczności przeliczania ich według zasad obowiązujących przy opodatkowaniu według skali podatkowej.

 

Uwaga: jeżeli liniowiec złoży zamiast PIT-36 formularz PIT-36L oznaczać to będzie wolę opodatkowania dochodów z 2022 podatkiem liniowym, a nie według skali.

 

Uwaga: jeżeli liniowiec chce żeby jego dochody w 2023 r. były również opodatkowane według skali w roku 2023, to musi do 20 lutego 2023 r. złożyć stosowne oświadczenie. Chodzi o to, że „zadeklarowanie” woli opodatkowania bieżących dochodów, składając PIT-36 do 30 kwietnia 2023 r., dotyczy tylko dochodów z obecnego roku. Jeżeli ktoś chce w przyszłym roku definitywnie zrezygnować z liniowego opodatkowania to musi do 20 lutego 2023 r. złożyć w tym zakresie stosowną informację.

 

Przykład 1: liniowiec nie złożył do dnia 20 lutego 2023 r. informacji o przejściu na skalę ale złożył do 30 kwietnia 2023 r. PIT-36. Dochody liniowca za 2022 r. będą opodatkowane według skali, a dochody za 2023 r. i następne lata opodatkowane będą podatkiem liniowym.

 

Przykład 2: liniowiec złożył do dnia 20 lutego 2023 r. informację o przejściu na skalę i złożył do 30 kwietnia 2023 r. PIT-36. Zarówno dochody liniowca za 2022 r. jak i za kolejne lata będą opodatkowane według skali.

 

Zmiana z ryczałtu na opodatkowanie według skali

 

W zasadzie w przypadku liniowców sprawa wydaje się być prosta. Dużo „ciekawiej” jest w przypadku przejścia z ryczałtu na zasady ogólne (wynika to z faktu, że ryczałtowcy w przeciwieństwo do opodatkowanych według skali i liniowców nie prowadzą księgi przychodów i rozchodów oraz ksiąg rachunkowych).

 

W przypadku ryczałtowców chcących zmienić opodatkowanie w trakcie roku na zasady ogólne możemy mieć dwie sytuacje. Ryczałtowcy mogą wybrać przejście z ryczałtu na zasady ogólne za cały rok 2022 r. albo wybrać przejście na zasady ogólne tylko za drugą połowę 2022 r. (pierwsza połowa roku będzie wtedy opodatkowana ryczałtem a druga według zasad ogólnych).

 

Zmiana z ryczałtu na skalę podatkową za cały 2022 r.

 

Analogicznie jak w przypadku przejścia z liniowego na zasady ogólne, ryczałtowcy dokonają tego wyboru poprzez złożenie po prostu PIT-36 do 30 kwietnia 2023 r. Jeśli jednak podatnik złoży w ustawowym terminie PIT-28, to nie będzie mógł już zmienić tej decyzji i wybrać skali podatkowej dla opodatkowania dochodów z 2022 r.

 

Ryczałtowcy, którzy dokonają wyboru skali podatkowej w zeznaniu PIT-36, należny i wpłacony ryczałt za poszczególne miesiące albo kwartały 2022 r. wykażą jako zaliczki miesięczne albo kwartalne. Ryczałtowcy nie będą więc obowiązani do wyliczania należnych w 2022 r. zaliczek według zasad obowiązujących dla skali podatkowej.

 

Ryczałtowcy obowiązani będą zaprowadzić i uzupełnić podatkową księgę przychodów i rozchodów, w której wykażą osiągnięte w 2022 r. dochody z działalności gospodarczej. W księdze tej obowiązani będą również wpisać wartość remanentu na dzień 1 stycznia i 31 grudnia 2022 r.

 

Ryczałt za pierwszą połowę 2022 r., zasady ogólne za drugą połowę 2022 r.

 

Ryczałtowcy będą mogli w terminie do 22 sierpnia 2022 r. złożyć oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania przychodów osiągniętych w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2022 r. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W takiej sytuacji przychody ryczałtowca za pierwszą połowę roku opodatkowane będą ryczałtem, zaś dochody za drugą połowę roku opodatkowane będą według skali podatkowej.


Ryczałtowcy, którzy złożą ww. oświadczenie, po zakończeniu roku obowiązani będą złożyć dwa zeznania roczne, tj. PIT-28, w którym wykażą przychody osiągnięte od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. oraz PIT-36, w którym wykażą dochody osiągnięte w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.

 

Jeżeli ryczałtowiec nie złoży oświadczenia do 22 sierpnia 2022 r., to jego dochody za cały 2022 r. będą opodatkowane według zasad ogólnych (skali podatkowej), o ile ryczałtowiec złoży do 30 kwietnia 2023 r. PIT-36.